Ordine ale Directorului General al ANCPI:


 

ORDIN 40/2013
ORDIN 40 din ian 2013 privind procedura administrativa de inscriere in cartea funciara, la cererea persoanelor interesate, a imobilului pentru care suprafata masurata este mai mare cu pana la 5% in extravilan sau cu pana la 10% in intravilan.
Atasament: h h (200 Kb)
 

ORDIN 107/2010
ORDIN 107/2010 privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României.
(694 Kb)
Atasament: h h (200 Kb)
 
 
ORDIN 108/2010
ORDIN 108/2010 privind REGULAMENTUL din 29 martie 2010 de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei.
Atasament: h h (251 Kb)
 
 
 
ORDIN 208 ANCPI aprobare ROF oficii
ORDIN 208 ANCPI aprobare ROF oficii
Atasament: h h (251 Kb)
Regulament ROF OCPI cu anexe - ORDIN 208
Atasament: h h (251 Kb)
 
 
ORDIN 534/2001
ORDIN 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general.
(1000 Kb)
Atasament:>h h (251 Kb)
 
 
ORDIN 537/2010
ORDIN 537/2010 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general.
Atasament: h h (251 Kb)
 
 
ORDIN 700/2014
ORDIN 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciari
Atasament: h h (251 Kb)
Regulament de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciari ODG 700
Atasament: h h (251 Kb)
Anexe Regulament 635 din 07.07.2014
Atasament: h h (251 Kb)
 
 


 
Click aici pentru Urmarire cerere in Eterra

Urmarire cerere in eTerra - RGI.

Click aici pentru a descarca Generare CP Versiunea 2.0.2.9

Generare CP Versiunea 2.0.2.9.


Descriere a documentelor necesare situatiei juridice a unui imobil