Ordine ale Directorului General al ANCPI:


   
Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate[Ultimul amendament în 11 martie 2019]

Ordinul nr. 700/2014 [Ultimul amendament în 05 octombrie 2018] privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară[Ultimul amendament în 23 octombrie 2018]

Ordinul nr. 819/2016 [Ultimul amendament în 15 octombrie 2018] privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale[Ultimul amendament în 15 octombrie 2018]

Ordinul nr. 107/2010 [Ultimul amendament în 15 octombrie 2018] pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României[Ultimul amendament în 06 decembrie 2018]

Ordinul nr. 1427/2017 [Formă aplicabilă la 11 decembrie 2018] privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară[Formă aplicabilă la 11 decembrie 2018]

Ordinul nr. 1523/2017 [Formă aplicabilă la 11 decembrie 2018] privind aprobarea Normelor tehnice pentru realizarea seturilor de date spaţiale privind reţelele de utilităţi publice[Formă aplicabilă la 11 decembrie 2018]

Ordinul nr. 1738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate[Ultimul amendament în 17 iulie 2018]

Ordinul nr. 979/2016 [Ultimul amendament în 31 mai 2017] privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară[Ultimul amendament în 31 mai 2017]

Ordinul nr. 1445/2016 [Ultimul amendament în 05 octombrie 2018] privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora [Ultimul amendament în 05 octombrie 2018]

 
 
 
 
 
Click aici pentru Urmarire cerere in Eterra

Urmarire cerere in eTerra - RGI.

Click aici pentru a descarca Generare CP Versiunea 2.0.2.9

Generare CP Versiunea 2.0.2.9.


Descriere a documentelor necesare situatiei juridice a unui imobil